Itt vagy: www.gyomro.hu » Iskolák

Menü az oldal alján

Iskolák

Weöres Sándor Általános Iskola
és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény

Címe: 2230 Gyömrő, Szabadság tér 2/b
Telefonszáma: +36 29 330 135, +36 29 331 005
Faxszáma: +36 29 330 135
E-mail címe:
Honlap címe: www.weoresiskola.hu
Igazgató neve: Spaitsné Rónaszéki Mária
Egyéb vezetők: Csontos Illésné - alsós igazgatóhelyettes, Oláh Mariann - felsős igazgatóhelyettes, Ruskó Róbert zeneiskolai munkaközösség-vezető
Nyitvatartási idő: 7.00-16.30
Kapcsolattartó: Spaitsné Rónaszéki Mária

Az intézmény bemutatása:

Iskolánkba a város általános iskolás korú gyermekeinek legnagyobb százaléka jár, területileg a város 2/3 részéről (800 tanuló). Nevelési-oktatási tevékenységünket 3 egység 4 épületében folytatjuk. Az iskolavezetés a tárgyi eszközöket, feltételeket biztosította és a fenntartó önkormányzat minden épületünket új ruhába öltöztette. A felső tagozaton nyelvi labor, zárható öltözőszekrények, az alsó tagozaton tükrös táncterem és tornaszoba kialakítására is sor került. A pedagógusok módszertani megújulása érdekében bevezettük iskolánkban a kompetencia alapú oktató-nevelő munkát. A tantestület a kiemelkedő oktató-nevelő pedagógusi munka, tevékenység elimserésére Weöres Sándor-díjat kapott. A kiemelkedő eredményt elért tanulók Weöres Sándor-emlékplakettet. Házi, városi, területi, megyei, sőt országos versenyekre is eljutottak tanulóink. Suli-buli, farsangi mulatság, színházlátogatás, papírgyűjtés, kirándulások, nyelvi táborok, nyári táborok, játszóházak, szakkörök, sportfoglalkozások (kiemelkedő a kézilabda oktatás), néptáncbemutatók, zenei hangversenyek teszik érdekessé a diákok életét. Testvériskolánk Székelykeresztúron van, kölcsönösen látogatjuk egymást. Iskolánk zeneművészeti és táncművészeti ágazatában a gyermekek furulya, fuvola, szaxofon, klarinét, zongora, gordonka, szolfézs és néptánc táncszakon tanulhatnak. Rendszeresen kérik fel tanulóinkat, tanárainkat városi rendezvényeken, városi ünnepségeken, idősek otthonában, templomi koncerteken való szereplésre, fellépésre. Kiemelten szép eredményt a fuvola, a kamarazene és a néptánc területén tudunk felmutatni. A jövőben szeretnénk tovább folytatni a megkezdett területeken az oktatást és még magasabb színvonalra emelni.

Erzsébet telepi munkaközösség

"Azért vagyunk pedagógusok, hogy a természet nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljuk kristállyá."

Munkaközösségünk az Erzsébet u. 18-24. alatti épületben végzi oktató-nevelő munkáját 8 alsós tagozatos osztályban, és 4 napközis csoportban. Az iskolai célkitűzések közül számunkra legfontosabb:
- szereteten alapuló gyermekközpontú oktatás
- a tárgyi tudás bővítése sokrétű módszerek és megfelelő motiválás segítségével

Oktató-nevelő munkánkat az iskolai munkaterv alapján, de azt saját arculatunkra szabva végezzük. Felkészültségünk, több éves tapasztalatunk, gyermekszeretetünk és az új módszerek iránti nyitottságunk a biztosíték arra, hogy gyerekeink 4. év végén jól felkészülten, megfelelő neveletségi szinttel kerüljenek felsőbb évfolyamba.

Nemcsak helyi, városi, de megyei és országos versenyekre is bejutottak tanulóink. 4. osztálytól angol, vagy német nyelv rejtelmeivel is megismerkedhetnek a gyerekek. Heti 3 órában folyik a nyelvoktatás kiváló nyelvtanárok segítségével.

A tanulmányi munkán kívül igyekszünk egész évben gazdag, változatos kulturális, sport, szakkör és egyéb programokat biztosítani, hogy délutánjaikat is hasznosan töltsék el.

A szülőkkel próbálunk jó, őszinte kapcsolatot kialakítani, közösen dolgozni. Nagyon sok segítséget kapunk tőlük a Mikulás, karácsony, farsang, jótékonysági est megrendezésekor. Jó érzéssel tölt el bennünket, hogy számíthatunk rájuk.

Csokonai utcai munkaközösség

Iskolánk egyik alsó tagozata a Csokonai utcában és (helyhiány miatt) a Szabadság téri épületben található. Munkaközösségünk így 10 osztállyal és évfolyamonként egy-egy összevont napközis csoporttal dolgozik.

Munkaközösségünk az iskola közösen elkészített munkaterve alapján végzi munkáját. Havi bontásban az ünnepekhez, városi rendezvényekhez, versenyekhez igazodva alakítottuk ki saját munkarendünket. Tanulóinknak sok érdekes kulturális programot szervezünk (bábszínház, cirkusz, várszínház). Minden osztály közös kirándulást szervez ősszel, tavasszal. Tanítványainknak lehetőségünk van tanulmányi, kulturális és sportversenyeken elindulni. Pedagógusaink szívesen kipróbálják tanulóink tudását, városon kívüli versenyeken is (Monor, Budapest). Igen jó, őszinte, nyílt a szülőkkel való kapcsolatunk. Nagyon sokat segítenek: farsang, jótékonysági est. Pedagógusaink igen jól képzettek, nyitottak minden új módszer megismerésére. Gyermekszeretetük a biztosíték arra, hogy örömmel jöjjenek a tanulók iskolába. Sok szeretettel várunk mindenkit a szépülő, épülő, régi iskolánkba a Csokonai utcai alsó tagozatba.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Címe: 2230 Gyömrő, Bajcsy-Zs. u. 79-81.
Telefonszáma: +36 29 330 039
Faxszáma: +36 29 330 039
E-mail címe:
Honlap címe: www.rakoczigyomro.atw.hu
Igazgató neve: Tóthné Gúth Gizella
Ügyfélfogadási idő: 8.00-16-00
Egyéb vezetők: Matyó Márta igazgatóhelyettes, Mladonitzki Beáta gazdasági vezető
Nyitvatartási idő: 7.00-16.30
Kapcsolattartó: Tóthné Gúth Gizella igazgató

Az intézmény bemutatása:

Az iskola a város legkisebb intézménye. 1-8. osztályig évfolyamonként 1-1 csoporttal működik. 2. osztálytól angol nyelvoktatás folyik. Az iskola Pedagógiai programjában és a Helyi tantervben meghatározott alapelvek szerint folytatja nevelő-oktató tevékenységét. Fő profilja a Rákóczi Hagyományok ápolása. A kötelező tanórákon kívül számos szabadidős programot biztosít az intézmény a tanulóknak: kirándulások, országjáró túrák, határon túli magyar iskolákkal kapcsolat, táborozások, színház- és mozi látogatások. Az egészséges életmódot szolgálják a tömegsport és a gyógy-testnevelés. 4. osztályban ingyenes úszásoktatás folyik a testnevelés óra keretében. A környezettudatos nevelést szolgálja az évente megrendezésre kerülő hasznosanyag-gyűjtés és az elhasznált étolaj gyűjtése.

Fekete István Általános Iskola és Szakiskola

1. telephely címe: 2230 Gyömrő, Kossuth Ferenc u. 5-7.
Telefonszáma: +36 29 331 311
Faxszáma: +36 29 331 311
E-mail címe:
Honlap címe: www.fekete-gyomro.sulinet.hu
Igazgató neve: Hajdú András
Ügyfélfogadási idő: CS: 13.00-16.00
Egyéb vezetők: Baltigh Gerzson igazgatóhelyettes, László Károlyné igazgatóhelyettes, Bekéné Búzás Edit gazdasági vezető
Nyitvatartási idő: tanítási napokon 6.30-17.00
Kapcsolattartó: Hajdú András igazgató

Az intézmény bemutatása:

A Fekete István Általános Iskola és Szakiskola jogelődje a 4. sz. Általános Iskola és Szakiskola. Az általános iskola 16 osztályába 368 tanuló jár (2008. februári adat). A felső tagozatos tanulók a Kossuth Ferenc utcai főépületben tanulnak, az alsó tagozat nyolc osztálya a Jókai u. 43. szám alatt épült új iskolarészben működik.
A hagyományos pedagógiai értékeknek megfelelően tanulóinkat tisztességre, rendre, fegyelemre neveljük, az iskolában olyan légkör megteremtését tartjuk fontosnak, ahol a tanulók otthon érezhetik magukat. Ennek érdekében:

Az iskolában a tanulók korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és bővítése, a tanulók teljes személyiségének fejlesztése a legfontosabb feladat. A nevelők szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánnak nevelni a rájuk bízott gyermekekből.

Hagyományaink, rendszeres programjaink: őszi egynapos osztálykirándulás, iskolai karácsonyi ünnepség, farsangi bál, Fekete István Napok (április), gyermeknap, tavaszi osztálykirándulások (2-3 napos), nyári táborok.

Az iskolában szervezett szabadidős programokat, valamint a tehetséges, de anyagilag rászoruló tanulókat a szülői munkaközösség által működtetett "Együtt az iskoláért" Alapítvány évente 2 millió Forinttal támogatja.

2. telephely címe: 2230 Gyömrő, Deák Ferenc u. 26.
Telefonszáma: +36 29 331 510
Faxszáma: +36 29 331 510
E-mail címe:
Honlap címe: www.fekete-gyomro.sulinet.hu
Vezető neve: László Károlyné igazgatóhelyettes, szakoktatásért felelős
Ügyfélfogadási idő: K: 8.00-12.00
Egyéb vezetők: -
Nyitvatartási idő: tanítási napokon 6.30-16.00
Kapcsolattartó: László Károlyné

Az intézmény bemutatása:

Szakiskolai képzés 1992-től van iskolánkban. Jelenleg három szakmát oktatunk, melyek: számítógép-szerelő, élelmiszer és vegyiáru kereskedő, konfekció-, méteráru-, ruházati kereskedő. A jelenlegi képzési rend szerint a szakiskola négy évfolyamos, amelyből a 9. és 10. évfolyamon közismereti tárgyakat tanulnak a tanulók (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, angol nyelv, informatika, testnevelés), ezen kívül heti 6 órában szakmai alapozó képzés is folyik az említett három szakmában. Felvehető tanulók száma évfolyamonként 34 fő.A szakiskola jelenlegi létszáma a négy évfolyamon 129 fő.

A szakiskola a Deák Ferenc u. 26. szám alatt működik. Az épületet 2006-ban teljesen felújítottu, mára elmondhatjuk, hogy kulturált környezetben, korszerű körülmények között oktatjuk, neveljük szakiskolás fiataljainkat. A 11., 12. évfolyamon már csak szakmai, gyakorlati és elméleti képzés folyik. A tanulók egy hétig iskolában vannak, ahol a választott szakmájuk elméleti anyagát sajátítják el és heti 6 órás iskolai gyakorlaton vesznek részt. A másik héten kereskedelmi egységekben végik bolti gyakorlatukat.

A szakiskola tárgyi feltételeinek előteremtésébenés állandó fejlesztésében rendszeresen pályázunk a munkaerőpiaci alap decentralizált keretösszegére, amelyből az elmúlt 10 évben 23 millió Forint támogatást nyert iskolánk. Ugyancsak jelentős anyagi segítséget jelent a környék vállalkozói, vállalatai által befizetett szakképzési hozzájárulás összege. A 2007. gazdasági évben 39 vállalkozó és vállalat fizetett iskolánknak szakképzési hozzájárulást, összeségében 8 200 000 Forintot.

Iskolánk "Együtt az iskoláért" Alapítványa rendszeres támogatást nyújt a tehetséges, szorgalmas, de anyagilag hátrányos helyzetben élő szakiskolás fiataljainknak. Ezen kívül támogatást nyújtunk a tanítási időn kívül szervezett, a szabadidő kulturált eltöltését célzó programokhoz is.

Menü

Ajánlott oldalak

Egyéb ajánlott oldalak