Itt vagy: www.gyomro.hu » Képviselő-testület

Menü az oldal alján

Képviselő-testület

Gyenes Levente

Tisztségei: polgármester (Gyömrő 2000 Kör)
Fogadónap: előzetes bejelentkezés alapján minden csütörtökön a Polgármesteri Hivatalban, telefonszám: +36 29 330 011 (122).

Tősgyökeres gyömrői család sarja, felmenői apai ágon, az 1800-as évek elejéig Gyömrőre vezetik vissza családfájukat. 2002-ig vállalkozások és társadalmi szervezetek felépítésével, szervezésével és vezetésével foglalkozott, irányítása alatt tíz vállalkozás áll és több országos és nemzetközi szervezetben is vezető tisztségeket töltött be. A helyi közélettel 2000-ben a Gyömrő 2000 Körön keresztül kezdett megismerkedni, majd a Gyömrő 2000 Kör színeiben 2002-ben indult a polgármester választáson, ahol nagyarányú győzelmet aratott. Az elmúlt 12 évben polgármesteri tevékenységéhez köthető az aszfaltprogram, amely szinte az összes utat és utcát érintette városunkban, vagy a Gyömrői Tófürdő teljes rekonstrukciója, a városközpont fejlesztése, valamint az új művészeti központ megépítése. Kapcsolatrendszerének köszönhetően az elmúlt három ciklusban milliárdos nagyságrendben sikerült pályázati forrásokat szerezni a város fejlesztéseihez. Jelenleg is több olyan pályázat kivitelezése vagy megindítása zajlik, amelyben személyes lobbyerejét is hasznosítja Gyömrő érdekében. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 70%-át megszerezve lett újra, immáron negyedik alkalommal városunk polgármestere. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Tölli László

Tisztségei: képviselő az 1-es számú körzetből (Gyömrő 2000 Kör)
Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság tagja
Pénzügyi és városfejlesztési bizottság elnöke

Tősgyökeres gyömrői, születése óta él az ófalusi részen. Családjával, feleségével, kisfiával a választókörzetében, a Kossuth Lajos utcában laknak. Évek óta aktív szereplője a város közéletének. 2006 és 2010 között a Gyömrő Városért Közalapítvány elnöke. Elnöksége alatt az alapítvány több 10 millió forintnyi összeggel támogatta a városi fejlesztések megvalósítását, kulturális és gyermekprogramok szervezését és hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatását, ingyenessé tette az óvodai, iskola úszásoktatást. Munkáját kapcsolatai, betöltött pozíciói révén az ófalusi rész kiemelt fejlesztésének érdekében kívánja hasznosítani. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 50%-át megszerezve választották újra. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Fábián Béla

Tisztségei: képviselő a 2-es számú körzetből (Gyömrő 2000 Kör)
Településügyi, vagyonkezelő, és környezetvédelmi bizottság tagja
VOKS bizottság tagja
Szociális és egészségügyi bizottság tagja

Születése óta Gyömrőn él. 2006 óta tagja a képviselő-testületnek. Több évtizede vesz részt a városi ipartestület munkájában. Tagja a Mozgáskorlátozottak Gyömrői Egyesülete kuratóriumának. A "falusi" részben szervezett kulturális megmozdulások szervezője. (Rákóczi Nap, Tájházban rendezett programok, Böllérverseny). Több környezetvédelmi program lelkes szervezője. Személyes közbenjárásának köszönhetően sikerült felszámolni nem egy, a lakókörzetében működő, évtizedek óta megoldatlan problémát jelentő környezetszennyező állattartó telepet is. Szerepet vállal a Gyömrői Sportegyesület több szakosztályának munkájában is. Az elmúlt évek falusi járdaépítési programjának egyik motorja. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 49%-át megszerezve választották újra. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Hodruszky Lajos

Tisztségei: tanácsnok, képviselő a 3-as számú választási körzetből (Gyömrő 2000 Kör)
Fogadónap: a Polgármesteri Hivatal B épületében, előzetes bejelentkezés alapján a következő telefonszámon: +36 29 330 011 (127).

Körzetében, a Malom utcában lakik . Mindig is aktívan részt vett Gyömrő kulturális és közösségi életében. Dolgozott a művelődési házban, vezetett ifjúsági klubot, szerkesztett éveken keresztül helyi közéleti újságot Pro és Kontra címmel. Nevéhez kötődik az első gyömrői gyermeknapi rendezvény megszervezése. 2002 és 2014 között Gyömrő Város alpolgármestereként is dolgozott. Alpolgármesterként és immáron tanácsnokként is fő feladatköre a civil szervezetekkel való kapcsolattartás, városunk képviselete a kistérségben, helyi közbiztonság javítása, informatikai és kommunikációs hálózat fejlesztése, s nem utolsó sorban a Tófürdő felügyelete. A helyi sportegyesületek támogatási rendszerének ellenőrzését is ellátja. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 55%-át megszerezve választották újra. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Garamszegi Sándor

Tisztségei: képviselő a 4-es számú körzetből (Gyömrő 2000 Kör)
Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság tagja
Pénzügyi és városfejlesztési bizottság tagja
Szociális és egészségügyi bizottság elnöke

Nős, két gyermek édesapja, nagy múltú gyömrői család sarja. Családjában generációk ótahagyomány volt a település közéletében való aktív részvétel. A képviselő-testületnek 1998 óta tagja. Körzetében 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben is a lakosság nagy többséggel választotta újra. A Rozmaring Hagyományőrző Alapítvány tagjaként szervezője és résztvevője volt a nagy sikerrel bemutatott szabadtéri színdarabok mindegyikének. A néptánc hagyományok ápolásának lelkes híve, rendszeresen vesz részt a városban rendezett kulturális programokban, társadalmi munkákban. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 64.3%-át megszerezve választották újra. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Mezey Attila

Tisztségei: alpolgármester, képviselő az 5-ös számú választási körzetből (Gyömrő 2000 Kör)
Fogadónap: a Polgármesteri Hivatal B épületében, előzetes bejelentkezés alapján a következő telefonszámon: +36 29 330 011 (127).

Születése óta él Gyömrőn, a Pázmány utcában. Iskolai végzettségére nézve agrármérnöki és szakközgazdász diplomával rendelkezik. 1998-ban 23 évesen választották független önkormányzati képviselővé lakókörzetében. Az 1998-2002 közötti önkormányzati ciklusban az Ipari és Kereskedelmi Bizottság elnökeként, a Pénzügyi Bizottság tagjaként dolgozott. 2002-ben lakókörzetében újból képviselővé, majd Gyömrő város alpolgármesterévé választották, mely tisztségét azóta is betölti. Alpolgármesterként fő feladatköre a városfejlesztés, az önkormányzati intézmények és a város pénzügyi gazdálkodásának irányítása, valamint a képviselő-testület munkájának szervezése. Tagja több, a városban működő társadalmi szervezetnek is. Tevékenyen vett részt a játszótér építési és járdaprogramban, kulturális rendezvények szervezésében és környezetvédelmi programokban. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 55%-át megszerezve választották újra. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Kossuth László

Tisztségei: képviselő a 6-os számú körzetből (Gyömrő 2000 Kör)
Településügyi, vagyonkezelő és környezetvédelmi bizottság elnöke
VOKS bizottság tagja
Szociális és egészségügyi bizottság tagja

Választókörzetében, az Eskü utcában él. A történelmi Kossuth család sarjaként részt vesz a Nemzetközi Kossuth Szövetség munkájában. 2006-tól tagja az önkormányzat képviselő-testületének. Az 1980-as évek elejétől létrehozója és vezetője az Eskü tériek Baráti Körének. Rengeteg társadalmi munka szervezője és aktív résztvevője. Ötlete és szervező munkája nyomán saját tervei alapján valósult meg társadalmi munkában az Eskü téren felállított aradi vértanúk emlékműve. A minden évben az Eskü téren megrendezett nagy sikerű Nemzetközi Gasztronómiai Fesztivál létrehozója és fő szervezője. Az 1984 óta rendezett gyömrői Szent István napi rendezvények elindítója. Egyénileg és társadalmi szervezetben is a magyarság nemzeti értékeinek ápolásán, népszerűsítésén munkálkodik. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 60%-át megszerezve választották újra. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Székely Attila

Tisztségei: képviselő a 7-es számú körzetből (Gyömrő 2000 Kör)
Pénzügyi, városfejlesztési bizottság tagja
VOKS bizottság elnöke

Tősgyökeres gyömrői családból származik. Diplomáját művelődésszervezői szakon szerezte. 2002-ben nyerte el lakókörzetében egyéni képviselői mandátumát, majd 2006-ban újraválasztották. 2003 óta a városi művelődési ház - mai nevén Hankó István Művészeti Központ - igazgatója. Eddigi tevékenységének elismeréséül 2010-ben igazgatói megbízatásában újabb öt évre kapott bizalmat. Meghatározó személyisége a város társadalmi és kulturális életének. A Gyömrő 2000 Kör alapító tagja. A Rozmaring Hagyományőrző Alapítvány elnökeként nevéhez fűződik a városban nagy sikerrel bemutatott szabadtéri színdarabok színpadra állítása: István, a király, Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról, Gyalog galopp, Csínom Palkó. Vezetésével jött létre és működik a Gyömrő Színház. Csapatunknak, a Gyömrő 2000 Körnek kulturális rendezvényeit szervezi, irányítja. A 2014. évi választásokon a leadott szavazatok 62%-át megszerezve választották újra. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Szabó Zsolt

Tisztségei: képviselő a 8-as számú körzetből (Gyömrő 2000 Kör)
A Településügyi, vagyonkezelő és környezetvédelmi bizottság tagja
A VOKS bizottság tagja

Családjával a Viola utcában lakik. Több, mint 10 éve foglalkozik projektmenedzsmenttel, ingatlanfejlesztéssel és reklámmal. Az ország számos ipari parkjának és városközpontjának a kiépítésében is közreműködött, de az ország legnagyobb élelmiszeripari üzemének a megépítése is a nevéhez fűződik. Közel egy évtizede - 4 éve bizottsági tagként - meghatározó munkát végez Gyömrő kulturális és civil életében, valamint alapító tagja a Gyömrői Kulturális és Turisztikai Egyesületnek. A Kulturiszt csapatával megálmodta és létrehozta Gyömrő egyik legnagyobb rendezvényét a Lecsófesztivált, valamint a nevükhöz fűződik az Adventi ünnepségsorozat mellett számos sportesemény létrehozatala is, mint pl. az iRun amatőr futó verseny és a Körbe-Karikába kerékpáros kalandtúra. 2008 óta Gyömrő egyik legnagyobb egyesületének, a Gyömrői Horgász Egyesületnek a megválasztott Elnöke, mely több mint 200 aktív taggal működik. A 2014-es önkormányzati választásokon a leadott szavazatok 59%-át szerezte meg. Nem tagja egyetlen politikai pártnak sem.

Ducsai Sándor

Tisztségei: képviselő kompenzációs listáról (FIDESZ-KDNP-Gyömrői Társaskör)

Gyömrő történelmi településrészén, az Ófaluban, a Bajcsy-Zsilinszky úton él feleségével és három gyermekével. Családi gyökerei Borsod-Abaúj-Zemplén megyébe nyúlnak, itt született 1980-ban egy Szikszó nevű kisvárosban. Szülővárosára, illetve Gyömrőre, otthonára is nagyon büszke.
Mindkét diplomáját a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi karán szerezte: a kommunikációs területen szerzett public relations, valamint írott sajtó szakirányú diplomája mellett történelemből is egyetemi oklevelet kapott. Majd tíz évig egy országos televíziónál dolgozott szerkesztőként, s jelenleg is kommunikációs területen végzi munkáját.
2014-ben Gyömrő 1-es (falusi) körzetében indult képviselőjelöltként a FIDESZ-KDNP és a Gyömrői Társaskör színeiben, azonban csak a második legtöbb szavazatot kapta. A képviselő-testületben kompenzációs listáról szerzett mandátumot.

Horváth István

Tisztségei: képviselő kompenzációs listáról (Hajnal Egyesület Gyömrőért)
Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság tagja

Sas Zoltán

Tisztégei: képviselő kompenzációs listáról (JOBBIK)
Ügyrendi, jogi és közbiztonsági bizottság elnöke
Településügyi, vagyonkezelő és környezetvédelmi bizottság tagja
VOKS bizottság tagja

Menü

Ajánlott oldalak

Egyéb ajánlott oldalak