Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
KEHOP-2.2.2-15-2017-00129
Itt vagy: www.gyomro.hu » Közérdekű dokumentumok » A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Társadalmi egyeztetés

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok - Társadalmi egyeztetés


Véleményezés levélben a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodájának címezve (2230 Gyömrő, Fő tér 1.), illetve elektronikusan az titkarsag@gyomro.hu vagy a pmhiv@gyomro.hu Email címen lehetséges.

Nyilatkozat partnerségi együttműködés lezárásáról
Gyömrő, 3199/1 hrsz Eskü tér
Gyömrő, 381/1, /2 hrsz-ú ingatlanok
Gyömrő, 0148/4 hrsz-ú ingatlan övezeti besorolásának HÉSZ módosítására vonatkozó partnerségi eljárás lezárása
Nyilatkozat partnerségi együttműködés lezárásáról
Környezeti vizsgálati eljárás megindítása, településrendezési terv módosításához
gyömrő térkép
Közlekedési tábla térkép
Gyömrő A Tervezett Sportpálya Területére Vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat Módosítása
Gyömrő Város Önkormányzata lakossági véleményezésre tájékoztatásul közzéteszi a gyömrői 0148/16 hrsz-ú sportpálya területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv...
Gyömrő Településszerkezeti Tervének Részleges Módosítása a Tervezett Sportpálya Területére Vonatkozóan
Gyömrő Város Önkormányzata lakossági véleményezésre tájékoztatásul közzéteszi a gyömrői 0148/16 hrsz-ú sportpálya területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat, Szabályozási Terv és Településszerkezeti Terv...