Gyömrő Története Fontos Telefonszámok Elektronikus Ügyintézés Pályázatok Tófürdő
Ajánlott oldalaink:
Egyéb ajánlott oldalak:
KEHOP-2.2.2-15-2017-00129
Itt vagy: www.gyomro.hu » Közérdekű dokumentumok » Hivatal nyomtatványai

Hivatal nyomtatványai


Notice: Undefined index: a in /home/pmhivgyomro/web-server/web/kozadattar/lista.php on line 92
Eseti behajtási hozzájárulás iránti KÉRELEM (1 nap időtartamra)
Építési tevékenységhez kapcsolódó behajtási hozzájárulás iránti KÉRELEM (30 nap időtartamra)
Kereskedelmi- szolgáltató tevékenységhez behajtási engedély iránti KÉRELEM (1 év időtartamra)
Tájékoztató helyi iparűzési adó devizában történő megfizetéséről
Kérelem hatósági bizonyítvány iránt lakás rendeltetési egység számáról
Kérelem Tulajdonosi hozzájárulás iránt
Kérelem kapubeálló útcsatlakozás iránt
Kérelem üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására
Kérelem települési támogatás megállapítására
Kérelem települési lakásfenntartási támogatás megállapítására
Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
Közterülethasználati hozzájárulás
Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány kiadására
Automatikus részletfizetési kérelem
Adategyeztetés önkormányzati adóügyben
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átírásához szükséges jegyzői igazolás kiadásához
Bejelentkezés, változás-bejelentés
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben
Méltányossági kérelem
Nyilatkozat az adómentesség igénybevételéről
Túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem
Adatbejelentés az épület, épületrész utáni építmény adóról
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről
Talajterhelési díj bevallás
Telepengedély, telep bejelentése tájékoztatás
Kérelem Kút Fennmaradási Engedélyhez
Kérelem közterülethasználati hozzájárulás megadására
Víz- és csatorna rákötés iránti kérelem
Közútkezelői hozzájárulás iránti kérelem
Kérelem települési támogatás megállapítására
Formanyomtatvány
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához [A) lap], valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapításához [B) lap]
Kérelem települési lakásfenntartási támogatás megállapítására
Kérelem települési ápolási támogatás megállapítására
Kérelem birtokvédelmi eljárás megindításához
Kérelem járda programban való részvételhez
Ebösszeíró Adatlap
Méhészkedés bejelentő lap - éves kötelező
Méh bejelentő lap - méhek vándoroltatásához és szállításához
Méh kijelentő lap - méhek vándoroltatásához és szállításához
Fakivágási Kérelem
Űrlap keresetlevél beterjesztéséhez jegyző birtokvédelmi határozatának megváltoztatása iránti perben GYOMROONK_P26
Űrlap közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához GYOMROONK_K01
Számlaszámok

Notice: Undefined index: a in /home/pmhivgyomro/web-server/web/kozadattar/lista.php on line 120